Menu


   Witamy na stronie OSP Łubowo województwo Zachodniopomorskie gmina Borne Sulinowo
Powstanie OSP Łubowo

 Ochotnicza Straż Pożarna w Łubowie powstała w 1945 roku. W początkach działalności OSP Łubowo pierwszym pojazdem był pojazd gąsienicowy przywłaszczony z transportu wojskowego po drugiej wojnie światowej. Za garaż służyła stodoła pana Władysława Tobiasza. Kolejnym lokum był garaż i mieszkanie obok budynku parafii. Całym sprzętem była przyczepa z akcesoriami strażackimi. Napęd stanowiła siła koni, które były użyczane od miejscowych gospodarzy. W 1952 roku OSP Łubowo otrzymało pierwszy samochód pożarniczy z motopompą oczywiście używany. W latach 1971-1974 wybudowano nową remizę, materiał pochodził z rozbiórki kościołów w Noblinach i Jeziornej. Budowa była przeprowadzona w 70% w czynie społecznym. W 1973 roku Komenda Wojewódzka ZSP w Koszalinie ufundowała nowy samochód ze zbiornikiem wodnym - STAR 25. W latach 1984-1986 rozbudowano remizę o trzeci garaż, świetlicę z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz magazyn sprzętu i ubrań. Znaczna część udziałów na rozbudowę pochodziła z czynu społecznego. W dniu 10 marca 1995 roku włączono OSP Łubowo do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W którym godnie uczestniczy do dnia dzisiejszego.

Nasi Prezesi od 1945r.

1945-1948          Jan Rutkowski
1948-1958    Bronisław Zaleciło
1958-1960    Edward Kostrzewa
1960-1965          Jan Pieczyński
1965-1967         Edmund Palicki
 1967-1980  Wiesław Wasilewski
        1980-1996    Waldemar Błażejewicz
 1996-2001      Wiesław Horodek
2001-2006              Andrzej Fic
2006-                Tomasz Muryn